Bài đăng

Bời viết nổi bật

Tây Ninh đầu tư hạ tầng giao thông thúc đẩy nền kinh tế

Hình ảnh
Việc triển khai đầu tư hạ tầng giao thông sẽ giúp tỉnh Tây Ninh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội.
Tiềm lực phát triển kinh tế vùng Ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho biết: Mạng lưới đường bộ trên địa bàn hiện có 8.186,6km, trong đó có 3 tuyến quốc lộ dài 132,21km (QL22, QL22B và QL22B kéo dài) có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh và khu vực, tạo điều kiện thuận về vận tải và thương mại qua biên giới giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói riêng và giữa hai nước với khu vực ASEAN, GMS... nói chung.
Đường thủy nội địa Tây Ninh có 617km sông, kênh, rạch chảy trên địa bàn tỉnh và hồ Dầu Tiếng rộng 27.000 ha diện tích nước mặt, chứa hơn 1,5 tỷ m3 nước. Theo quy hoạch chi tiết phát triển GTVT đường thủy nội địa tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 17 cảng thủy nội địa, hiện có 4 cảng đang khai thác và 1 cảng đang đầu tư xây dựng.